ecoaqua calarasi

   CINE SUNTEM NOI

       Compania de apă și canalizare S.C. ECOAQUA S.A Călărași Sucursala Urziceni este operatorul de apă și canalizare care deservește în întregime populația Municipiului Urziceni.

       O companie modernă, puternică, competitivă la nivel european, sustenabilă economic și viabilă financiar care dorește să ofere tuturor clienților săi servicii de calitate la nivel european.

       Suntem în curs de reabilitare și extindere a rețelelor de distribuție a apei potabile și a rețelei de canalizare astfel încât să putem furniza serviciile societății noastre tuturor locuitorilor Municipiului Urziceni la cele mai înalte standarde de calitate.

       Rezultatul investițiilor aflate în desfășurare? Vom asigura o calitate bună a apei de consum. Echipamentele, instalațiile și utilajele care asigură calitatea apei, a mediului, calitatea și continuitatea serviciului din sistemul zonal Urziceni sunt în cea mai mare parte în curs de automatizare și modernizare. Totul se realizează având în minte, constant, același obiectiv: interesul superior al cetățeanului și comunității, bunăstarea și confortul acestora.


STAȚIA DE EPUARE

Noua stație de epurare a municipiului Urziceni, realizată prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, a fost dată în exploatare începând cu data de 24.12.2013.

S-a optat pentru o stație de epurare bazată pe tehnologia ICEAS (nitrificare-denitrificare biologică și defosforizare chimică), cu trei linii compacte de epurare biologică în paralel.

Procesul ICEAS (sistem de aerare extinsă cu ciclu intermitent) este o variantă a sistemului SBR (reactor cu funcționare ciclică) care permite ca întregul proces de epurare să aibă loc într-un singur bazin, chiar și în timpul fazelor de sedimentare și decantare ale ciclului de epurare. (Citește mai departe)


 

 

STAȚIA DE TRATARE A APEI POTABILE

       Sistemul nou de producere a apei potabile din municipiul Urziceni realizat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, cuprinde sursa de captare a apei, stația de tratare, rezervoarele de înmagazinare și stația de pompare apă tratată. (Citește mai departe)

 

  

 


 

   PREZENTARE SOCIETATE

 

       S.C. ECOAQUA S.A Călărași a fost creată în anul 2004, ca operator de apă și canalizare al județului Călărași. S.C. ECOAQUA S.A. este o societate pe acțiuni, deținută în totalitate de autoritățile locale. Sediul companiei este în Municipiul Călărași. 
       Primul transfer al activităților de apă și canalizare a fost realizat în decembrie 2004 pentru orașele Călărași, Oltenița și Lehliu Gară, fiind urmat de preluarea orașului Budești în ianuarie 2005. În aprilie 2006, au fost preluate activitățile de apă și canalizare din Municipiul Urziceni – județul Ialomița. 
       Societatea era organizata în două sucursale și o filiala în luna aprilie 2006 astfel:

 • Sucursala Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Călărași și a orașului Lehliu-Gară;
 • Sucursala Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Oltenița și a orașului  Budești;
 • Filiala Urziceni, cu sediul în Municipiul Urziceni, își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Urziceni.

       S.C. ECOAQUA S.A. Călărași FILIALA URZICENI S.R.L. a fost înființată în luna aprilie 2006 ca urmare a unei hotărâri a Consiliului Local Urziceni prin care se realiza concesionarea serviciului public de apă și canalizare din Municipiul Urziceni, către operatorul regional S.C. ECOAQUA S.A. Călărași.

       În data de 17.01.2008 s-a finalizat procesul de fuzionare a S.C. ECOAQUA S.A. Călărași cu S.C. ECOAQUA S.A. Călărași FILIALA URZICENI S.R.L. și s-a înființat S.C. ECOAQUA S.A. SUCURSALA URZICENI.

       Conform actului constitutiv, principalele activități ale companiei S.C. ECOAQUA S.A Călărași sunt captarea, tratarea și distribuția apei. Ca activități secundare, menționăm:

 • Colectarea și epurarea apelor uzate;
 • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 • Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
 • Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 • Lucrări de instalații electrice;
 • Lucrări de instalații sanitare și încalzire;
 • Activități de testări și analize tehnice;
 • Transporturi rutiere de mărfuri;
 • Alte lucrări de instalații pentru construcții.


   


 STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL AL OPERATORULUI REGIONAL S.C. ECOAQUA S.A. Călărași
ESTE URMATOAREA:

Actionar
Valoarea nominala a actiunii
(RON)
%
Consiliul Judetean Călărași
141.860
32,8%
Consiliul Local Călărași
108.990
25,2%
Consiliul Local Oltenița
70.930
16,4%
Consiliul Local Urziceni
70.930
16,4%
Consiliul Local Budești
20.760
4,8%
Consiliul Local Lehliu-Gara
10.380
2,4%
Fundulea 8.650 2,0%
TOTAL
432.500
100,0%


                    ISTORICUL SOCIETĂȚII